Những nguyên tắc để lấy được chồng tốt

Một email chia sẻ rất hay của anh Trần Xuân Kiên – Tổng giám đốc TA Company, lôi lên đây để tiếp tục chia sẻ anh chị em cùng đọc. Một lần nữa cảm ơn anh Kiên về bài viết này. Gửi các chị, các em gái TA, Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam, tôi… Read More Những nguyên tắc để lấy được chồng tốt

Giao tiếp tốt – Chìa khóa đến thành công

Anh chị thân mến, Hằng ngày chúng ta vẫn gặp nhau, tay bắt mặt mừng, miệng cười, mắt nháy và nói… Chúng ta đang giao tiếp… Tuy nhiên chúng ta giao tiếp đã thực sự hiệu quả, có khi nào nghĩ một đằng, nói một nẻo và dễ làm cho nhau bị tổn thương ! Công việc của tôi gắn liền… Read More Giao tiếp tốt – Chìa khóa đến thành công