Bản tin tuyển dụng Số 7 – Tháng 10/2011 – Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh.