Bản tin tuyển dụng Số 09 – Tháng 11/2011 – Công ty CP Thế giới số Trần Anh