Nhân viên của tôi là “người mua”, tôi là người bán.

Nhân viên của tôi là “thượng đế”, tôi là người phục vụ.

Đó là tư tưởng quan trọng mà mỗi nhà quản lý cần phải tư duy được để giữ chân những người giỏi nhất gắn bó với tổ chức.

Bằng cách cung cấp cho “người mua” một “sản phẩm” tốt hơn của đối thủ cạnh tranh, hay nói cách khác, hãy mang lại nhiều lợi ích cho “thượng đế” hơn.

Tôi đã nhận thức được điều này ngay từ khi còn mài mông ngâm cứu trên giảng đường đại học. Tuy nhiên ví dụ và trải nghiệm thực tế thì chưa có cơ hội được bắt tay vào.

Chris Harvey

Thật tình cờ, điều đó lại được chia sẻ ngay trong bài viết “Giữ chân nhân tài” của Mr Chris Harvey – CEO của VietnamWorks và Navigos Search trong Kỷ yếu ngày Nhân sự Việt Nam 2011. Bằng những ví dụ hết sức đơn giản từ chính công việc của ông, “giữ chân nhân tài” không còn mơ hồ như chúng ta vẫn nghĩ.

Để kiến thức được chia sẻ rộng hơn, tôi đã đánh máy lại bài viết này và chuyển sang file pdf. Anh chị có thể download tại đường link này: https://haidangnv.files.wordpress.com/2011/11/giu-chan-nhan-tai-chris-harvey.pdf

Dưới đây là một đoạn trích trong bài viết:

Một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của nhà lãnh đạo là tuyển dụng và giữ chân nhân tài; bởi vì cuối cùng, tài năng, động lực làm việc của nhân viên của chúng ta sẽ quyết định thành công hay thất bại của chính chúng ta.

            Lúc nào cũng có người hỏi tôi “Chris, vậy thì làm thế nào để tôi có thể giữ được những người giỏi nhất?”

            Câu trả lời của tôi rất đơn giản – “Hãy đối xử với nhân viên của các bạn như khách hàng”.

            Sản phẩm quan trọng nhất của tôi không phải là dịch vụ tuyển dụng. Sản phẩm quan trọng nhất của tôi là “làm việc tại công ty tôi”. Và tất cả những ai làm việc tại VietnamWorks và Navigos Search chính là những người sử dụng sản phẩm đặc biệt này…Download…

HaiDangNV