Chi tiết về các vị trí tuyển dụng vui lòng xem tại: http://www.trananh.vn/tin-tuc/Tuyen-dung/272.htm