Em gái tôi còn giỏi hơn cả tôi🙂

Trở thành thành viên nòng cốt nhưng phải đánh đổi đến 8 phần nhan sắc.

Nó giỏi hơn anh nó rồi, thà chết chứ không chịu xấu xí, khà khà.

Nguồn: http://vicongdong.vn/48668556/noi-dung-chi-tiet