Điện máy Trần Anh Tuyển dụng Chuyên viên Tiền lương

Điện máy Trần Anh Tuyển dụng Chuyên viên Tiền lương · Mã vị trí: NS.05NV · Số lượng: 01 · Nơi làm việc: 1174 Đ.Láng · Hạn ứng tuyển: 30/10/2012 Mô tả công việc: – Trực tiếp thực hiện việc tính toán, chi trả lương, phúc lợi cho toàn bộ Cán bộ, nhân viên của Công ty, bao… Read More Điện máy Trần Anh Tuyển dụng Chuyên viên Tiền lương