Quy trình tuyển dụng

Quy trình Tuyển chọn này do tớ xây dựng để truyền thông tới Ứng viên nhé, các bạn làm Tuyển dụng cứ lấy về và mắm muối thoải mái nhé, vì tớ cũng lấy gia vị từ nhiều nơi thôi =))

Vòng 1. Sàng lọc:

Căn cứ vào bản Yêu cầu đối với người thực hiện công việc được ghi rõ trong bản Mô tả công việc và Tiêu chuẩn chức danh chúng tôi đã xây dựng cho từng vị trí, những hồ sơ ứng tuyển hợp lệ, phù hợp và ấn tượng nhất sẽ được chúng tôi lựa chọn vào vòng tiếp theo. Tiếp tục đọc

Điện máy Trần Anh tuyển dụng Chuyên viên Tiền lương

Điện máy Trần Anh Tuyển dụng Chuyên viên Tiền lương

Điện máy Trần Anh Tuyển dụng Chuyên viên Tiền lương

· Mã vị trí: NS.05NV · Số lượng: 01 · Nơi làm việc: 1174 Đ.Láng · Hạn ứng tuyển: 30/10/2012
Mô tả công việc:
– Trực tiếp thực hiện việc tính toán, chi trả lương, phúc lợi cho toàn bộ Cán bộ, nhân viên của Công ty, bao gồm cả việc hướng dẫn theo dõi, tính toán, chấm công, lập bảng lương và giải đáp thắc mắc liên quan đến lương và các chế độ đãi ngộ khác của Công ty;- Lập báo cáo, làm thủ tục, đăng ký mã số, kê khai giảm trừ, quyết toán hằng năm thuế Thu nhập cá nhân;

– Tham gia xây dựng chính sách lương bổng, đãi ngộ, khảo sát lương, phân tích thị trường lương thưởng theo định kỳ; Tiếp tục đọc