Tư duy vượt giới hạn – Thinking out of the box

Tư duy vượt giới hạn (thinking outside the box – hay còn được gọi theo cách khác là thinking out of the box, thinking outside the square ) là cách để nói về những tư duy, suy nghĩ khác bình thường, không theo các lối mòn và thể hiện theo hướng mới mẻ. Khái niệm xuất… Read More Tư duy vượt giới hạn – Thinking out of the box