Coi chừng “chìm” theo chi phí chìm (sunk cost)

Trong một “show” của một chương trình truyền hình về kỹ năng điều hành doanh nghiệp của CEO có đưa ra tình huống: Một công ty đang gặp khó khăn, nhiều tháng liền không ký được hợp đồng (HĐ) bán hàng nào. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, Trưởng phòng Kinh doanh (TPKD) đem về… Read More Coi chừng “chìm” theo chi phí chìm (sunk cost)

Biết chấp nhận thất bại (và khái niệm chi phí chìm)

Kiên trì và dám chịu thất bại để đi tới thành công là tố chất cần thiết và quan trọng đối với các doanh nhân, nhất là trong giai đoạn đầu lập nghiệp. Các doanh nhân, nếu không phải là con nhà nòi – cha truyền, con nối – hoặc nếu không phải là quá… Read More Biết chấp nhận thất bại (và khái niệm chi phí chìm)