4 lý do thất bại trong việc xây dựng đội ngũ bán hàng

Xây dựng một đội bán hàng mạnh là yếu tố then chốt cho sự thành công của doanh nghiệp. Không chỉ quyết định đến doanh số, thị phần, sự sống còn của doanh nghiệp mà còn văn hoá, sức mạnh và tầm vóc của doanh nghiệp. Bao nhiêu công sức là truyền thông, marketing cùng… Read More 4 lý do thất bại trong việc xây dựng đội ngũ bán hàng