[Infogram] Quy luật kỳ diệu của số 3

Các diễn viên kịch vui biết là ba thì vui nhộn hơn hai. Các tác giả tiểu thuyết biết là ba thì có nhiều kịch tính hơn bốn. Steve Jobs biết rằng ba thì có tính thuyết phục hơn năm. Mỗi bộ phim, cuốn sách, vở kịch hay bản thuyết trình nổi tiếng đều có… Read More [Infogram] Quy luật kỳ diệu của số 3