SEX APPEAL – Sự hấp dẫn giới tính trong quảng cáo

Clip quảng cáo của sản phẩm sữa tắm mới toe (tôi chưa gọi là thương hiệu) Nu White đang làm cư dân mạng nóng trong người. Cách làm cũ rích – dùng “sex appeal” với cô NT chỉ mỗi việc cởi và tắm. Clips mới ra nhưng markters khen chê đủ cả. Lướt qua newsfeed… Read More SEX APPEAL – Sự hấp dẫn giới tính trong quảng cáo