Ebook – Từ Tốt đến Vĩ đại (Good to Great) – Jim Collins

Từ tốt đến vĩ đại – E book Free Download Hàng năm, trên thế giới có hàng nghìn cuốn sách viết về đề tài kinh doanh. Tuy nhiên, con số sách bán chạy và được bạn đọc đánh giá cao thì vẫn chỉ giới hạn ở mức rất khiêm tốn. “Good to Great” (Từ Tốt đến… Read More Ebook – Từ Tốt đến Vĩ đại (Good to Great) – Jim Collins