Kiến thức Marketing: Lịch sử Viral Marketing và quy trình Viral Marketing Campain chuẩn

Lịch sử Viral Marketing Năm 1996 trong bài báo ‘The virus of marketing’1 trên tạp chí Fast companycủa giáo sự Jeffrey Rayport trường Harvard đã đề cập đến một kỹ thuật marketing, mà sự lan truyền của thông điệp giống như sự lây nhiễm của những virus ông gọi kỹ thuật đó là viral marketing hoặc… Read More Kiến thức Marketing: Lịch sử Viral Marketing và quy trình Viral Marketing Campain chuẩn

Kiến thức Marketing: Viral Marketing là gì?

Bài viết được tổng hợp từ một số nguồn trên internet: Viral Marketing là gì? Trước tiên mọi người cần hiểu rõ về các thuật ngữ sau: Word of Mouth, Buzz Marketing và Viral Marketing. Word of Mouth: là hình thức Marketing truyền miệng, một hình thức tiếp thị được thực hiện dựa trên thói quen… Read More Kiến thức Marketing: Viral Marketing là gì?